Viti 2012

Në zbatim të Udhëzimit nr.2 datë 06.02.2012 të Ministrisë të Financave "Për zbatimin e buxhetit të vitit 2012", më poshtë paraqiten raportet mbi performancën e produkteve të buxhetit sipas modeleve standarte të monitorimit.

Raport 3 mujori

Monitorimet Janar -Mars 2012

Më poshtë paraqiten raportet mbi performancën e produkteve të buxhetit për periudhën Janar-Mars 2012, sipas modeleve standarte të monitorimit.

 

Raport 6 mujori

Monitorimet Janar -Qershor 2012

Më poshtë paraqiten raportet mbi performancën e produkteve të buxhetit për periudhën Janar-Qershor 2012, sipas modeleve standarte të monitorimit.

 

Raport 9 mujori

Monitorimet Janar - Shtator 2012

Më poshtë paraqiten raportet mbi performancën e produkteve të buxhetit për periudhën Janar - Shtator 2012, sipas modeleve standarte të monitorimit.

 

Raport 12 mujori

Monitorimet Janar - Dhjetor 2012

Më poshtë paraqiten raportet mbi performancën e produkteve të buxhetit për periudhën Janar-Dhjetor 2012, sipas modeleve standarte të monitorimit.

Të gjitha të drejtat e rezervuara.
© 2014 Zyra e Administrimit të Buxhetit Gjyqësor

Vendodhja : Gjykata për Krimet e Rënda
Rruga Jordan Misja Tiranë, Albania
Tel./ Fax. 00355 4 22 48 645