Tabelat e PBA-së dhe udhëzimi Z.A.B.GJ

Në kuadër të përgatitjes së Programit Buxhetor Afatmesëm 2015-2017, më poshtë janë të publikuara informacione të lidhura me këtë proçes:

Të gjitha të drejtat e rezervuara.
© 2014 Zyra e Administrimit të Buxhetit Gjyqësor

Vendodhja : Gjykata për Krimet e Rënda
Rruga Jordan Misja Tiranë, Albania
Tel./ Fax. 00355 4 22 48 645