Publikime

Z.A.B.GJ e konsideron mjaft të rëndësishëm komunikimin sa më transparent dhe me sa më shumë informacione për publikun. Në këtë kuadër këtu do të gjeni të botuara analizat e bëra ne vite, raportet e monitorimit, regjistrat e parashikimit të buxhetit të shtetit dhe informacione të tjera:

Të gjitha të drejtat e rezervuara.
© 2014 Zyra e Administrimit të Buxhetit Gjyqësor

Vendodhja : Gjykata për Krimet e Rënda
Rruga Jordan Misja Tiranë, Albania
Tel./ Fax. 00355 4 22 48 645