Misioni

Misioni i ZABGJ-së është menaxhimi me efektivitet dhe eficencë i fondeve buxhetore që miratohen për Pushtetin Gjyqësor me ligjin e buxhetit, si dhe nga donatorë të ndryshëm, vendas apo të huaj, për të mbështetur pavarësinë e pushtetit gjyqësor.

Të gjitha të drejtat e rezervuara.
© 2014 Zyra e Administrimit të Buxhetit Gjyqësor

Vendodhja : Gjykata për Krimet e Rënda
Rruga Jordan Misja Tiranë, Albania
Tel./ Fax. 00355 4 22 48 645