Kontakte

Zyra e Administrimit të Buxhetit Gjyqësor

Gjykata për Krimet e Rënda
Rruga Jordan Misja
Tiranë
Albania
Tel./ Fax. 00355 4 22 48 645

 

Drejtoria e Buxhetit, Financës dhe Investimeve

 

 

Sektori i Buxhetit dhe Financës

Donika Muneka - Shefe e sektorit donikamuneka@zabgj.gov.al 

Sektori i Menaxhimit të Investimeve

Juliana Kedhi - Shefe e sektorit julianakedhi@zabgj.gov.al 

 

Drejtoria - Njësia e auditimit të brendshëm

Artur Mamadhaj - Drejtor arturmamadhaj@zabgj.gov.al 

 

Drejtoria e Shërbimeve të Brendshme Mbështetëse

Kelment Greca - Drejtor kelmentgreca@zabgj.gov.al

Të gjitha të drejtat e rezervuara.
© 2014 Zyra e Administrimit të Buxhetit Gjyqësor

Vendodhja : Gjykata për Krimet e Rënda
Rruga Jordan Misja Tiranë, Albania
Tel./ Fax. 00355 4 22 48 645