Harta e Shqipërisë sipas shpërndarjes së gjykatave

Gjykata e Lartë
Rruga Ibrahim Rugova Tirana Albania
Gjykata e Apelit Durrës
Lagjja 14, Rruga nacionale Durrës-Tiranë, Shkozet Durrës Albania
Gjykata e Apelit Gjirokastër
Gjykata e Apelit Korçë
Gjykata e Apelit Shkodër
Lagjja Vasil Shanto, Rruga Willson
Gjykata e Apelit Tiranë
Gjykata e Apelit Vlorë
Rruga Gjergj Kastrioti Vlorë Albania
Gjykata e Apelit për Krimet e Rënda
Gjykata e Rrethit Gjyqësor Berat
Lagja Iliria, Rruga Antipatrea, Berat
Gjykata e Rrethit Gjyqësor Dibër
Lagjja Nazmi Rushiti, Peshkopi, Dibër
Gjykata e Rrethit Gjyqësor Durrës
Lagjja nr. 2, Rruga Aleksandër Goga, Durrës
Gjykata e Rrethit Gjyqësor Elbasan
Lagjja Aqif Pasha, Rruga Ali Arapi, Elbasan
Gjykata e Rrethit Gjyqësor Fier
Lagjja 29 Nëntori, Rruga Todi Shkurta, Fier
Gjykata e Rrethit Gjyqësor Gjirokastër
Lagjja 18 Shtatori, Gjirokastër
Gjykata e Rrethit Gjyqësor Kavajë
Lagja nr. 1, Rruga Josif Budo, pranë Pallatit të K
Gjykata e Rrethit Gjyqësor Korçë
Lagjja nr. 3, Rruga Nënë Tereza, Korçë
Gjykata e Rrethit Gjyqësor Krujë
Gjykata e Rrethit Gjyqësor Kurbin
Gjykata e Rrethit Gjyqësor Kukës
Gjykata e Rrethit Gjyqësor Lezhë
Bulevardi kryesor i qytetit, Lezhë
Gjykata e Rrethit Gjyqësor Lushnjë
Lagjja Çlirimi, Rruga Qemal Stafa, Lushnjë
Gjykata e Rrethit Gjyqësor Mat
Gjykata e Rrethit Gjyqësor Përmet
Gjykata e Rrethit Gjyqësor Pogradec
Lagja nr.3, Rruga Naim Frashëri, Pogradec
Gjykata e Rrethit Gjyqësor Pukë
Gjykata e Rrethit Gjyqësor Sarandë
Gjykata e Rrethit Gjyqësor Shkodër
Lagjja Qemal Stafa, Rruga Don Bosko, Shkodër
Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tropojë
Bulevardi Bajram Curri, Tropojë
Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë
Bulevardi Gjergj Fishta, Tiranë
Gjykata e Rrethit Gjyqësor Vlorë
Lagjja Hajro Çakërri, Rruga Sheh Zeneli, mbas Kin
Gjykata e Shkallës së Parë për Krime të Rënda
Rruga Jordan Misja, Tiranë
Gjykata Administrative e Apelit Tiranë
Bulevardi Zhan D’Ark, Tiranë
Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Durrës
Sheshi Mujo Ulqinaku, Godina e Zyrave te Përmbarim
Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Gjirokastër
Lagjja 18 Shtatori, Gjirokastër
Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Korçë
Lagjja nr.3, Rruga Nënë Tereza, Korçë
Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Shkodër
Lagjja Qemal Stafa, Rruga Don Bosko Shkodër
Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Tiranë
Rruga Don Bosko Tiranë
Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Vlorë
Lagjja Hajro Çakërri Rruga Sheh Zeneli, mbas Kino
Zyra e Administrimit të Buxhetit Gjyqësor (ZABGJ)
Rruga Jordan Misja, Tiranë

Të gjitha të drejtat e rezervuara.
© 2014 Zyra e Administrimit të Buxhetit Gjyqësor

Vendodhja : Gjykata për Krimet e Rënda
Rruga Jordan Misja Tiranë, Albania
Tel./ Fax. 00355 4 22 48 645