Akte nënligjore

Asnjë rezultat i gjetur!

LIGJ Nr. 152/2013 PËR NËPUNËSIN CIVIL (i ndryshuar)

Të gjitha të drejtat e rezervuara.
© 2014 Zyra e Administrimit të Buxhetit Gjyqësor

Vendodhja : Gjykata për Krimet e Rënda
Rruga Jordan Misja Tiranë, Albania
Tel./ Fax. 00355 4 22 48 645